U12 セレステTM

開催日時:
2021年5月8日 終日
カテゴリー:

集合時間 14:00 解散時刻 17:50

会場 セレステ 15:00~17:30TM

対戦相手 SALFUS 0Rs